תרומה לקהילה

המועדון רואה בפעילות אופניים פלטפורמה חינוכית וכלי המאפשר תיקון עולם. 
בין המטרות נמצאת גם התרומה לקהילה. 
לתרומה זו מספר אפיקים:
1. ילדי המועדון משתתפים בפעילויות התנדבותיות בתיאום עם גורמי קהילה מקומיים. 
2. המועדון מאפשר לילדים שיד הוריהם אינה משגת, השתתפות מסובסדת בפעילות וגם השאלת ציוד ובמקרים מסויימים קניית ציוד לילד שרוצה לרכוב.
3. המועדון עומד בקשר עם מחלקות רווחה בישובים שונים מהם מגיעים הרוכבים ומשתף פעולה עם העובדות הסוציאליות המטפלות.
מתוך ההסברים על פעילות המועדון הנשלחים להורי הרוכבים:
למועדון אפשרויות סיוע לרוכבים ממשפחות מצוקה. בעיית תשלום לא תהווה מעצור בפני ילד שרוצה לרכוב. כל מי שיודע על ילד שרוצה לרכוב וידו אינה משגת מוזמן לפנות אלי. המועדון גם מאפשר למעוניינים לממן השתתפות של ילד ממשפחה מעוטת יכולת. הפרטים נשארים חסויים.

מעוניינים?
מוזמנים לקבל פרטים נוספים בוואטסאפ.
או לפנות אלי בכל שאלה לטלפון 058-4878888.
או לשלוח אלי הודעה ישירה בוואטסאפ.

דפי האתר: